บริษัท ไบโอโทรนิค

ติดตั้งระบบ VDO Door Phone จำนวน 3 ชุด  สำหรับผู้มาติดต่อ ไม่ว่าจะกดกริ่งเรียกจากประตูด้านหน้า หรือประตูด้านหลัง ก็สามารถสื่อสาร พูดคุย และปลดล็อคได้ จากหน้าจอเดียวกันได้

ติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อควบคุมการเปิดปิดประตู รุ่น F21 จำนวน 5 ชุด เพื่อบันทึกเวลาทำงาน และควบคุมการเปิด-ปิดประตู

 

 
 
 
 
 
Visitors: 742,715