รพ. สุขุมวิท

ขอขอบคุณโรงพยาบาล สุขุมวิท เลือกใช้บริการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตร จำนวน 14 ชุด  ควบคู่กับระบบ Access Control ควบคุมการเข้า-ออกของพนักงาน พร้อมชุดกลอนอัตโนมัติ มีชุดสำรองไฟป้องกันกรณีไฟดับ (Power supply+Batterry) ในชุดมีปุ่ม Exit switch เพื่อกดเปิดประตู  Breakglass อุปกรณ์ตัดไฟฉุกเฉินกรณีไฟดับ จากนั้น training การใช้งานดัวเครื่องและโปรแกรมพร้อมเซ็ทระบบ ทุกอย่างให้สามารถใช้งานได้และดูรายงานการเข้าออกได้ตลอดเวลา

 
 
 
Visitors: 1,063,297