เปิด-ปิดอย่างมั่นใจกับระบบ Auto Door

เปิด-ปิดอย่างมั่นใจกับระบบ Auto Door

ประตูอัตโนมัติ คือ การใช้ระบบมอเตอร์ในการควบคุมการเปิด – ปิด ประตู ซึ่งมอเตอร์นั้นจะมีแรงในการควบคุมการเปิด– ปิดของบานประตูแตกต่างกันออกไป ขึ้นกับขนาดและน้ำหนักของบานประตู รวมทั้งขนาดและรุ่นของมอเตอร์นั้นๆ ซึ่งสามารถใช้ได้กับทั้งประตูกระจกทั้งที่มีกรอบอลูมิเนียมและกระจกบานเปลือย รวมถึงประตูไม้ประตูUPVC โดยสามารถกำหนดให้ทำการเปิด – ปิด ได้ทั้งแบบเปิดทางด้านซ้ายหรือขวา หรือเปิดทั้งด้านซ้ายและขวาพร้อมกันทั้งนี้ในส่วนของกลไกในการทำงานประตูอัตโนมัติ การสั่งงานจะถูกสั่งมาจากsensorสั่งเปิดซึ่งมีการเชื่อมต่อกับ ชุดควบคุมบานประตูเลื่อนอัตโนมัติ (Auto Door) หลังจากนั้นจะสั่งการไปยังมอเตอร์ที่ควบคุมการสั่งงานอีกทอดหนึ่ง เมื่อมอเตอร์สำหรับเปิดประตูทำงาน จะดึงประตูเลื่อนอัตโนมัติให้เปิดออกผ่านสายพานที่ติดตั้งยึดไว้กับล้อของบานประตู สายพานจะเลื่อนดึงบานประตูอัตโนมัติ ให้เคลื่อนที่ผ่านรางมายังตำแหน่งเปิดสุด ซึ่งจะมีตัวstopperติดตั้งไว้ โดยที่ประตูอัตโนมัติ จะจดจำตำแหน่งของstopperที่ได้จากการ detect เมื่อตอนเริ่มต้นการทำงานครั้งแรก หรือเมื่อได้กำหนดการเปลี่ยนตำแหน่ง stopper ไว้โดยประตูอัตโนมัตินั้นสามารถออกแบบให้รองรับการต่อพ่วงกับอุปกรณ์ประกอบทางด้านซีเคียวริตี้ต่างๆได้ เช่น

1. รีโมทคอนโทรล

2. เครื่องอ่านบัตร RFID ( RFID Card reader)

3. สวิตซ์ (Push Button) – ระบบ Fire alarm ซึ่งระบบความปลอดภัยของประตูอัตโนมัตินั้น จะมีการออกแบบเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นหลักสำคัญ หากมีสิ่งกีดขวาง ประตูอัตโนมัติจะถอยหลัง เพื่อหาระยะในการปิดใหม่ ซึ่งประตูอัตโนมัติจะมีเซนเซอร์ที่สามารถป้องกันการปิดของประตูหากมีวัตถุค้างอยู่ เซนเซอร์จะทำหน้าที่ในการตรวจจับบุคคลที่กำลังเดินเข้าใกล้ประตูเพื่อสั่งงานให้ประตูเปิดออก โดยทั่วไป เซนเซอร์ ซึ่งเป็นแบบ Microwave sensor จะถูกติดตั้งไว้ที่ส่วนบนของประตูอัตโนมัติ ส่วนเซนเซอร์ที่ป้องกันประตูปิดอัตโนมัติหากยังตรวจพบว่ามีคนหรือวัตถุอยู่ในบริเวณช่องประตู จะใช้ เซนเซอร์อินฟราเรด ซึ่งติดตั้งอยู่ในเฟรมวงกบ อลูมิเนียม เป็นตัวตรวจจับโดยในแต่ละรุ่นและยี่ห้อจะมีระยะทางในการตรวจจับและมุมที่ตรวจจับแตกต่างกันออกไปโดยสามารถกำหนดหรือปรับมุมที่ตรวจจับได้ สำหรับการเลือกใช้ เซนเซอร์สำหรับการเปิด – ปิด ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น ถ้าเป็นสถานที่ที่ต้องการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปด้วยสามารถผ่านเข้าออกได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตก็อาจจะใช้ร่วมกับระบบ Finger Scan หรือ Card readerแทน Microwave sensor ที่ติดตั้งอยู่ด้านบนได้ บานประตูอัตโนมัติส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันบ่อยๆจะเป็นประตูกระจก ทั้งแบบมีกรอบประตูและไม่กรอบหรือที่เรียกว่ากระจกบานเปลือย มีแต่กระจกล้วนๆส่วนใหญ่จะเห็นตามห้างสรรพสินค้า หรือโรงแรม การติดตั้งแบบบานเปลือยนี้อาจใช้เพื่อความสวยงามไม่เกะกะสายตาจากกรอบที่ติดอยู่ แต่ส่วนบานกระจกที่มีกรอบนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นขอบอลูมิเนียม เนื่องจากวัสดุหาง่าย มีน้ำหนักเบา และการเพิ่มกรอบก็เพื่อป้องกันขอบกระจกอีกทางหนึ่งหรือเป็นความสวยงามตามความชอบของผู้ใช้งานนั่นเอง 


  • Article-mionic03 (1).jpg
    กล้องวงจรปิดในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะในการใช้งานต่างๆ ในทุกรูปแบบ โดยองค์ประกอบสำคัญหนึ่งที่จะทำให้กล้องวงจรปิดทำงานได้อย่างประสิทธิภ...

  • Article-mionic02.jpg
    ไม่ว่าจะเป็นบ้าน บริษัท หรือแม้กระทั่งห้างร้าน กล้องวงจรปิดได้เข้ามามีบทบาทสำคัญของหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดอีกรูปแบบหนึ่งในปัจจุบัน ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่เรียบง่ายและไม...

  • Article-mionic.jpg
    ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากในปัจจุบัน รวมถึงไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทำให้ผู้คนมองหาเครื่องมือต่างๆ อย่างเช่น ทั้งกล้องวงจรปิด ระบบล็อคดิจิ...

  • detector.png
    ปัจจุบันการก่อวินาศกรรมเป็นภัยร้ายที่น่ากลัวก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากสถานที่ๆมีความเสี่ยงในการเป็นเป้าหมายและล่อแหลมในการก่อวินาศกรรมได้แก่สนามบินศาลเรื...

  • DSCF7810 (Custom).JPG
    บริษัท องค์กร ร้านค้า หลากหลายหน่วยงานที่เลือกใช้บริการเครื่องบันทึกเวลา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการคำนวน ขาด ลา มาสาย โอทีวันหยุด และนั่นเป็นเหตุผลที่จะต้องดึงข้อมูลออกมาเพื่อประ...

  • EZY-C.png
    ในปัจจุบันธุรกิจกลุ่มธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับที่พักอาศัย หมู่บ้าน คอนโดมิเนี่ยม ห้องชุดหรือแม้แต่ออฟฟิศที่ทำงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า สนามบิน หรือแม้กระทั่งองค์กรต่าง...

  • นาฬิกายาม EzyGuard (2).jpg
    วันนี้จะมาแนะนำนาฬิกายามรุ่นใหม่ พิเศษยังไงมาดูกันคะ1.เครื่องติดสิทธิ์แอดมินก็สามารถลงโปรแกรมได้ เคยไม๊คะ ไปติดตั้งระบบที่หน่วยงานลูกค้า ลงโปรแกรมไม่ได้ เนื่องจากได้มีการล็อคคอมพิว...

  • Face Recognition.png
    ระบบวิเคราะห์ใบหน้าถือว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคล โดยใช้คุณลักษณะจำเพาะทางสรีระ (ฺBiometric) โดยระบบรู้จำใบหน้าจะทำงานโดยการเปรียบเทียบใบหน้าจากภาพถ่ายดิจิ...

  • 6342965-AHD Smartpro1.jpg
    การใช้งานของระบบนี้มีข้อดีคือท่านไม่จำเป็นจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งเดินสายใหม่ทั้งหมด คุณยังสามารถใช้งานสายสัญญาณแบบเดิมที่เป็นสาย Coaxial cables ได้เหมือนเดิม หรือบางคนจะใช...

  • special-article-v4-3.jpg
    (เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับโครงการระบบรักษาความปลอดภัย) ถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัย หลายท่านอาจจะคาดไม่ถึงว่าสิ่งที่เคยเห็นในภาพยนตร์แนวสายลับ จารกรรม หรือสืบสวนสอบสวนจะมี...

  • asd_v2_pic6.gif
    การป้องกันปัญหากล้องวงจรปิดในฤดูฝน จากปัญหาที่พบกันบ่อยของระบบกล้องวงจรปิดในช่วงฤดูฝน หรือเมื่อมีฝนฟ้าคะนองนั้นบทความนี้จะเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาที่จะทำให้ ระบบก...

  • images.jpg
    ทำไมถึงสแกนลายนิ้วมือยากเพราะเหตุใด ปัจจัยที่ทำให้เกิดการสแกนนิ้วไม่ติดนั้นอาจเกิดได้จากหลายนสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเกิดจากตัวผู้ใช้เองหรือเกิดจากที่ตัวอุปกรณ์ แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดข...

  • 1.JPG
    เพิ่มประสิทธิภาพความรักษาความปลอดภัยอีกระดับกับFace Scan System ระบบสแกนใบหน้า Face Scan SystemหรือFace Recognitionเป็นเทคโนโลยีImage Processingชนิดหนึ่งที่ทำการจับภาพรูปใบหน้าเดิม...

  • Untitled.png
    เครื่องสแกนลายนิ้วมือติดสิทธิ์ Admin นับว่าเป็นความยุ่งยากที่ลูกค้าหลายท่านไม่อยากเจอนั้นคือการแก้ไขปัญหาของผู้ดูแลพบว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือติดสิทธิ์ผู้ดูแล โดยที่เราไม่ทราบว่...

  • USB Flash Drive.jpg
    การดึงข้อมูลเวลาทำงานโดยใช้ แฟลชไดร์ฟ USB เกิดเป็นประเด็นหลักของการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า หรือแม้แต่เครื่องทาบบัตร ที่ใช้การดึงข้อมูลด้วย แฟลชไดร์ USB บางท่านอ...

  • 145650224_2176251979174619_3828072568614415495_o.jpg
    อุปกรณ์ Access Control (ชุดล็อคอิเลคทรอนิคส์ควบคุมการเปิด-ปิดประตู) ประกอบด้วยอุปกรณ์หลากหลาย เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะหน้างาน ซึ่งอุปกรณ์หลักในชุดประตูมาตรฐาน ประตูไม้ ...
Visitors: 1,395,414