Retekess อุปกรณ์เรียกฉุกเฉิน

ระบบเรียกคนฉุกเฉิน เพื่อขอรับความช่วยเหลือ สามารถเปลี่ยนเสียงเรียกได้ 38 เสียง ปรับระดับความดังได้ 4 ระดับ เชื่อมต่อ Receiver (ตัวรับสัญญาณ) ได้มากสุด 20 จุด


 • Retekess กริ่งฉุกเฉินไร้สาย.png
  กริ่งฉุกเฉฺนไร้สาย Retekess หรือ กริ่งกดเรียกพยาบาลเป็นระบบเรียกขอความช่วยเหลือจากคนในบ้าน จึงนิยมเรียกกันว่า “ระบบเรียกคนฉุกเฉิน แบบติดตั้งในบ้าน หากคุณกำลังทำงานบ้านอยู่แต่ยังมีค...
  ราคาปกติ ฿2,700
  โปรโมชั่นขาย ฿1,700

 • Retekess กริ่งฉุกเฉินไร้สายแบบกันน้ำ.jpg
  กริ่งฉุกเฉฺนไร้สาย Retekess หรือ กริ่งกดเรียกพยาบาลเป็นระบบเรียกขอความช่วยเหลือจากคนในบ้าน จึงนิยมเรียกกันว่า “ระบบเรียกคนฉุกเฉิน แบบติดตั้งในบ้าน หากคุณกำลังทำงานบ้านอยู่แต่...
  ราคาปกติ ฿2,700
  โปรโมชั่นขาย ฿1,700

 • อุปกรณ์เรียกฉุกเฉินแบบตั้งตั้ง Retekess.png
  กริ่งฉุกเฉฺนไร้สาย Retekess หรือ กริ่งกดเรียกพยาบาลเป็นระบบเรียกขอความช่วยเหลือจากคนในบ้าน จึงนิยมเรียกกันว่า “ระบบเรียกคนฉุกเฉิน แบบติดตั้งในบ้าน หากคุณกำลังทำงานบ้านอยู่แต่...
  ราคาปกติ ฿2,500
  โปรโมชั่นขาย ฿1,600

 • อินเตอร์คอมตั้งโต๊ะ TW106.jpg
  อินเตอร์คอมตั้งโต๊ะ Retekess รุ่น Tw106 (Window Intercom) อินเตอร์คอมพูดผ่านกระจกลดการสัมผัส สือสารได้ 2 ทาง ทั้งภายในเเละภายนอก เหมาะสำหรับเคาน์เตอร์สำนักงาน, เคาร์เตอร์พยาบาล, เค...
  ราคาปกติ ฿4,900
  โปรโมชั่นขาย ฿3,900

 • อินเตอร์คอมตั้งโต๊ะ TW106 แบบกันน้ำ.jpg
  อินเตอร์คอมตั้งโต๊ะ Retekess รุ่น Tw106 แบบกันน้ำ (Window Intercom Waterproof) อินเตอร์คอมพูดผ่านกระจกลดการสัมผัส สือสารได้ 2 ทาง ทั้งภายในเเละภายนอก ใช้ได้ทั้งภายในอาคารและกลางแจ้...
  ราคาปกติ ฿5,000
  โปรโมชั่นขาย ฿4,000

 • อินเตอร์คอมตั้งโต๊ะ Retekess รุ่น TW105.jpg
  อินเตอร์คอมตั้งโต๊ะ Retekess รุ่น TW105 (Window Intercom) อินเตอร์คอมพูดผ่านกระจกลดการสัมผัส สือสารได้ 2 ทาง ทั้งภายในเเละภายนอก เหมาะสำหรับเคาน์เตอร์สำนักงาน, เคาร์เตอร์พยาบาล, เค...
  ราคาปกติ ฿6,000
  โปรโมชั่นขาย ฿5,000
 
Visitors: 1,437,753