ตัวอย่างรายงานและโปรแกรม Patrol Management

1. รายงานแบบสรุป

ตัวอย่างรายงานที่ดูบันทึกเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ โชว์สถานะ วันและเวลาในการสแกนจุดตรวจ หากลืมสแกนจะขึ้นผลการตรวจสอบว่า "ขาด"  จุดไหนที่สแกนไปแล้วจะขึ้นผลการตรวจสอบว่า "ตรวจสอบแล้ว" และใส่รายละเอียดข้อมูลเหตุการณ์หรือบัตร Event ได้ กรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ สามารถดูรายงานย้อนหลังได้ เลือกช่วงเวลา เลือกจุดตรวจ เลือกเจ้าหน้าที่และเส้นทาง ที่ต้องการดูได้ ซึ่งการดูรายงานแบบนี้จะต้องสร้างตารางการทำงานด้วย

 

2. รายงานแบบข้อมูลดิบ 

ตัวอย่างรายงานที่ดูบันทึกเวลาทำงานอย่างง่าย  ไม่ต้องตั้งตารางการทำงาน สแกนตอนไหนก็ได้  เหมาะสำหรับบริษัทฯ ที่เข้าออกไม่เป็นเวลา หรือต้องมีพนักงานมาสับเปลี่ยน หมุนเวียนแทนกัน หรือเข้ากะ เช่น โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม คลังสินค้า  สามารถดูรายงานย้อนหลังได้ เลือกช่วงเวลา เลือกจุดตรวจ เลือกเจ้าหน้าที่ ที่ต้องการดูได้

 

3. รายงานแบบแยกประเภท - By Address

ตัวอย่างรายงานการบันทึกเวลาทำงานโดยเลือกจาก ที่อยู่จุดตรวจ (Adress) หรือชื่อจุดตรวจ ที่เราต้องการดูข้อมูล สามารถดูรายงานย้อนหลังได้ เลือกช่วงเวลา เลือกเส้นทาง ที่ต้องการดูได้

 

4. รายงานแบบแยกประเภท -  By Date 

ตัวอย่างรายงานการบันทึกเวลาทำงานโดยเลือกจาก วันที่ (Date)  ที่เราต้องการดูข้อมูล สามารถดูรายงานย้อนหลังได้ เลือกช่วงเวลา เลือกเส้นทาง ที่ต้องการดูได้

 

5. รายงานแบบแยกประเภท - By address & Staff

ตัวอย่างรายงานการบันทึกเวลาทำงานโดยเลือกจาก ที่อยู่จุดตรวจและพนักงงาน (Address & Staff)  ที่เราต้องการดูข้อมูล ามารถดูรายงานย้อนหลังได้ เลือกช่วงเวลา เลือกเส้นทาง ที่ต้องการดูได้ 

 

6. รายงานแบบแยกประเภท - By staff & date

ตัวอย่างรายงานการบันทึกเวลาทำงานโดยเลือกจาก พนักงานและวันที่  (staff & date)  ที่เราต้องการดูข้อมูล ามารถดูรายงานย้อนหลังได้ เลือกช่วงเวลา เลือกเส้นทาง ที่ต้องการดูได้ 

 

7.  รายงานเชิงวิเคราะห์

ตัวอย่างรายงานการบันทึกเวลาทำงาน โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการเดินลาดตระเวณ และแสดงผลด้วยข้อมูลแบบกราฟ ในรายงานนี้จะสรุปรายการทำงานทั้งหมดเช่น มีจุดตรวจทั้งหมดกี่จุด เดินตรวจครบกี่จุด ขาดตรวจกี่จุด 

Visitors: 1,398,059