สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

มั่นใจเลือกใช้บริการเครื่องสแกนใบหน้ารุ่น Silkbio101TC จำนวน 4 ชุด เพื่อบันทึกเวลาทำงานและควบคุมการเปิด -ปิดประตู 

ขอบคุณที่มั่นใจเลือกใช้สินค้าและบริการของไมโอนิคส์ โซลูชั่น คะ

 

สนใจรายละเอียด เครื่องสแกนใบหน้ารุ่น Silkbio101TC เพิ่มเติม

Visitors: 742,717