โปรแกรม Time Attendance

1.รายงานแบบสรุป

ตัวอย่างรายงานที่ดูบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน เข้างาน ออกงาน ขาด ลา มาสาย โอที

 

2.รายงานการเข้า-ออกพนักงาน

ตัวอย่างรายงานที่ดูบันทึกเวลาเข้างานออกงานครั้งแรก และครั้งสุดท้าย เหมาะสำหรับบริษัทฯ ที่เข้าออกงานปกติ ไม่ซ้ำซ้อน

 

3.รายงานโอทีประจำวัน

ตัวอย่างการสรุปการทำงานล่วงเวลา (OT) จะสรุปเป็นรายบุคคล รายแผนก หรือรวมทั้งบริษัทฯ ก็สามารถทำได้ แยกออกมาเป็นรายวัน ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมืออาชีพ


4.รายงานสรุปโอทีทั้งหมด

ตัวอย่างการสรุปการทำงานล่วงเวลา (OT) จะสรุปเป็นรายบุคคล รายแผนก หรือรวมทั้งบริษัทฯ ก็สามารถทำได้ รวมโอทีของพนักงานทั้งเดือน ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมืออาชีพ


5.report สรุปการลาหยุด

ตัวอย่างรายงานสรุปการลางานของพนักงานแยกเป็นรายบุคคล รายแผนก คำนวนได้อย่างง่ายดาย


6.รายงานข้อมูลแบบง่าย

ตัวอย่างรายงานการบันทึกเวลาทำงานอย่างง่าย เหมาะสำหรับบริษัทฯ ที่เข้าออกไม่เป็นเวลา หรือต้องมีพนักงานมาสับเปลี่ยน หมุนเวียนแทนกัน หรือเข้ากะ เช่น โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม คลังสินค้า

 

Visitors: 1,433,472