ตัวอย่างรายงานโปรแกรม Time Attendance

Report การเข้างานแบบที่ 1 

ตัวอย่างรายงานที่ดูบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน เข้างาน ออกงาน ขาด ลา มาสาย โอที

 

Report การเข้างานแบบที่ 2

ตัวอย่างรายงานที่ดูบันทึกเวลาเข้างานออกงานครั้งแรก และครั้งสุดท้าย เหมาะสำหรับบริษัทฯ ที่เข้าออกงานปกติ ไม่ซ้ำซ้อน

 

Report บันทึกเวลาทำงานอย่างง่าย

ตัวอย่างรายงานการบันทึกเวลาทำงานอย่างง่าย เหมาะสำหรับบริษัทฯ ที่เข้าออกไม่เป็นเวลา หรือต้องมีพนักงานมาสับเปลี่ยน หมุนเวียนแทนกัน หรือเข้ากะ เช่น โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม คลังสินค้า

 

Report OT ประจำวัน

ตัวอย่างการสรุปการทำงานล่วงเวลา (OT) จะสรุปเป็นรายบุคคล รายแผนก หรือรวมทั้งบริษัทฯ ก็สามารถทำได้ ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมืออาชีพ

 

Report สรุปการลาหยุด

ตัวอย่างรายงานสรุปการลางานของพนักงานแยกเป็นรายบุคคล รายแผนก คำนวนได้อย่างง่ายดาย

Visitors: 767,350