Intercom / VDO Door Phone

กดกริ่ง เห็นภาพ พูดคุย ปลดล็อค
หน้าจอสี
เป็น intercom ในตัว 
เรียกดูภาพผู้มาติดต่อที่หน้าบ้านของผู้อยูอาศัย


  • ชุดKC-S81M+KCV-S701E_180614_0004.jpg
    VDO Door PhoneKC-S81M+KCV-S701EB กดกริ่ง เห็นภาพ พูดคุย ปลดล็อคหน้าจอสีเป็น intercom ในตัวเรียกดูภาพผู้มาติดต่อที่หน้าบ้านของผู้อยูอาศัย Training การใช้งานตัวเครื่อง ติดตั้งระ...

  • Intercom Kocom
    VDO Door Phone KC MC30 & KCV354 กดกริ่ง เห็นภาพ พูดคุย ปลดล็อคหน้าจอสีเป็น intercom ในตัวเรียกดูภาพผู้มาติดต่อที่หน้าบ้านของผู้อยูอาศัย Training การใช้งานตัวเครื่อง ติดตั้...

  • Audio Door phone KDP601AM-and-MS2D.jpg
    Audio Door PhoneMS-2D &KDP-601A ระบบกริ่งสนทนาหน้าประตูสามารถสนทนากับผู้มาติดต่อด้านหน้า และปลดล็อคได้โดยไม่ต้องเดินออกมาหน้าประตูเพื่อสื่อสารภายในได้ กดกริ่ง พูดคุย ปลดล็อค...
Visitors: 598,213