ตัวอย่างโปรแกรม Time Attendance

1.รายชื่อพนักงาน

ในส่วนเมนูนี้เราจะทำรายละเอียดของพนักงานใส่ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดพื้นฐานต่าง ๆ ที่เราต้องการและยังสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข และตั้งสิทธิ์ของพนักงานได้จากหน้าเมนูนี้

 

2.การตั้งตารางทำงาน

จะเป็นการกำหนดเงื่อนไขเวลาทำงานของพนักงานเพื่อให้โปรแกรมสามารถคำนวนเวลา ขาด ลา มาสาย โอที และอื่น ๆ ได้  สามารถตั้งได้หลากหลายกะ 

 

3.การตั้งกะการทำงาน

จะเป็นการกำหนดเงื่อนไขเวลาทำงานของแต่ละแผนกว่าทำงานวันไหนบ้าง เช่น ทำงาน จันทร์-ศุกร์  หรือทำงานทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ เพื่อให้โปรแกรมสามารถคำนวนเวลาทำงานได้ สามารถตั้งได้หลากหลายกะ

 

4.การตั้งตารางการทำงานของพนักงาน

หลังจากที่เราตั้งตารางทำงาน และตั้งกะการทำงานแล้ว เราจะต้องเอาพนักงานใส่กะให้ถูกต้องตามเวลาเข้า-ออกงาน ตามตัวอย่างเช่น พนักงานชื่อชนกนันทร์ เข้างาน 08:30-17:30 ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ และใช้กะชื่อ New Shift

 

5.การจัดการวันหยุด

เป็นการสร้างวันหยุดประจำปี เมื่อถึงวันหยุดดังกล่าว หน้ารายงานจะตัดวันหยุดออกจากปีปฏิทินให้อัตโนมัติ  หากเราไม่กำหนดวันหยุดดังกล่าว เมื่อถึงวันหยุดแล้วไม่มีพนักงานมาสแกนเข้างาน หน้ารายงานจะขึ้นขาดงาน

 

 

Visitors: 1,427,801