ตัวอย่างรายงานดูอย่างง่าย

1.รายงานไม่ตั้งกะ แบบดูอย่างง่าย

รายงานประเภทนี้เหมาะสำหรับการทำงานที่เข้า-ออก ไม่เป็นเวลา หรือต้องใช้คนงานมาแทนกะกันบ่อย ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน คลังสินค้า สต็อกและอื่น ๆ

ตัวอย่างรายงานที่ดูบันทึกเวลาจะแสดงทุกรายการที่มีการบันทึก 

 

2.รายงานไม่ตั้งกะ แบบดูทั้งหมด

รายงานประเภทนี้เหมาะสำหรับการทำงานที่เข้า-ออก ไม่เป็นเวลา หรือต้องใช้คนงานมาแทนกะกันบ่อย ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน คลังสินค้า สต็อกและอื่น ๆ

ตัวอย่างรายงานที่ดูบันทึกเวลาเข้างานออกงานทุกรายการ บันทึกเวลาด้วย นิ้ว หน้า หรือ รหัส และแจ้งสถานะ C/In , C/out 

 

 

Visitors: 1,192,440