ตัวอย่าง Report แบบ Exel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.รายงานตั้งกะแบบสรุป 

รายงานประเภทนี้ต้องมีการ 1.ตั้งตารางเวลาทำงาน  2.ตั้งกะการทำงาน  3.ตั้งตารางทำงานของพนักงาน

เหมาะสำหรับการทำงาน ที่มีการเข้าออกแบบเดิมสม่ำเสมอ เช่น บริษัทฯ  ร้านอาหาร ส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียนและอื่น ๆ 

ตัวอย่างรายงานแบบ Exel ที่ดูบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน เข้างาน ออกงาน ขาด ลา มาสาย โอที

 

2.รายงานไม่ตั้งกะ แบบดูทั้งหมด

รายงานประเภทนี้เหมาะสำหรับการทำงานที่เข้า-ออก ไม่เป็นเวลา หรือต้องใช้คนงานมาแทนกะกันบ่อย ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน คลังสินค้า สต็อกและอื่น ๆ

ตัวอย่างรายงานที่ดูบันทึกเวลาเข้างานออกงานทุกรายการ บันทึกเวลาด้วย นิ้ว หน้า หรือ รหัส และแจ้งสถานะ C/In , C/out 

 

3.รายงานไม่ตั้งกะ แบบดูอย่างง่าย

รายงานประเภทนี้เหมาะสำหรับการทำงานที่เข้า-ออก ไม่เป็นเวลา หรือต้องใช้คนงานมาแทนกะกันบ่อย ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน คลังสินค้า สต็อกและอื่น ๆ

ตัวอย่างรายงานที่ดูบันทึกเวลาจะแสดงทุกรายการที่มีการบันทึก 

 

Visitors: 1,441,016