เครื่องสแกนลายนิ้วมือติดสิทธิ์ Admin

เครื่องสแกนลายนิ้วมือติดสิทธิ์ Admin 

        นับว่าเป็นความยุ่งยากที่ลูกค้าหลายท่านไม่อยากเจอนั้นคือการแก้ไขปัญหาของผู้ดูแลพบว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือติดสิทธิ์ผู้ดูแล  โดยที่เราไม่ทราบว่าใครคือ Admin หรือผู้ดูแลมีการลาออกไปแล้วได้ตั้งค่าไว้ที่เครื่อง  เราต้องดำเนินการยกเลิกสิทธิ์ดังกล่าวเพราะถ้าไม่ยกเลิกก็จะไม่สามารถเข้าระบบได้  ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้  จัดการต่างๆของระบบ  ถ้าท่านใดดึงข้อมูลผ่าน USB จะไม่สามารถเข้าจัดการ USB เพื่อดาวโหลดการทำงานได้ ทำให้ติดปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับตัวเครื่อง หลายคนสอบถามแล้วเราจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไร เรามาทำความเข้าใจพร้อมกันค่ะ

การแก้ไขสิทธิ์ Admin

 

      ต้องเป็นเครื่องที่เชื่อมต่อกับสาย Lan น่ะค่ะ  เราต้องเชื่อมต่อเขาให้สำเร็จ แล้วไปที่ฟั่งชั่นของระบบ และเลือกเมนูผู้ดูแล เพื่อเข้าไปยกเลิกสิทธิ์ Admin ทั้งหมดได้ค่ะ  แต่ถ้าเครื่องของท่านไม่สามรถเชื่อมต่อ Lan ได้ หรือเป็นเครื่องที่ไม่  Lan นั้นอาจจะลำบากหน่อยค่ะ เพราะลูกค้าต้องส่งเครื่องมาให้ทางบริษัทแก้สิทธิ์ตรงนี้ให้ค่ะ การแก้ไขตรงนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานดึงข้อมูลผ่าน Lan ค่ะ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,395,817