บอร์ดควบคุมการเข้าออก Wiegand รุ่น 1002/2002/4002

ระบบควบคุมประตูอัจริยะ เชื่อมต่อทุกระบบด้วยเครื่องเดียว


สุดยอดการควบคุมรูปแบบใหม่ของการใช้งานระบบ Real time สามารถดูระบบการทำงานของเครื่องได้ตลอดเวลา สามารถจัดการระบบการเข้าออกประตู และตั้งให้ระบบเตือนเมื่อถูกบังคับให้เปิดประตู ใช้งานร่วมกับบัตรได้ 20,000 ใบ บันทึกการเข้าออกและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 100,000 รายการ เชื่อมต่อการควบคุมประตูกับคอมพิวเตอร์ด้วย TCP/IP ได้ ตัวเครื่องได้รับการรับรองมาตรฐานจาก  EMI (Electromagnetic Disturbing)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบ standalone และ Real time มีให้เลือกแบบ 1,2,4 ประตู และสามารถนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อรองรับการติดตั้งหลายประตู

ใช้ร่วมกับบัตรได้  20,000 ใบ  บันทึกการเข้าออกและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 100,000 รายการ

สามารถควบคุมการทำงานของประตูได้จาก  Software โดยสามารถควบคุมทุกการทำงานจากระบบคอมพิวเตอร์ได้

มีระบบ Monitor ดูสถานะการ เปิด-ปิดประตู

มีระบบควบคุมการออกประตู โดยประตูจะเปิดให้ออกได้เฉพาะผู้ที่ทาบบัตรก่อนเข้าเท่านั้น (Anti Passback)

สามารถกำหนดจำนวนบัตรผ่าน เพื่อให้ประตูเปิดในแต่ละครั้งได้

กำหนด Time Zone ได้ 255 Time Zone สามารถกำหนดช่วงเวลาได้อีก 3 ช่วงเวลา

กำหนดสิทธิ์การเข้า-ออก  กำหนดวันเริ่มต้นการใช้งาน และวันสิ้นสุดการใช้งานของบัตรได้

สามารถใช้งานกับ Proximity Reader, Mifare Reader ได้

สามารถดึงข้อมูลการเข้า-ออกประตู เพื่อสรุปเป็นรายงานได้

สามารถตั้งค่า Free Lock   อัตโนมัติได้

 

ความเหมาะสมในการนำไปใช้งานของระบบ Wiegand

1. รองรับสัญญาณ Wiegand ความถี่ 26 Bit

2. เหมาะสมกับอาคารที่มีหลายชั้น หลายประตู แต่ต้องการควบคุมการเข้าออกจากจุดเดียวเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

3. รองรับความต้องการที่หลากหลาย เพราะสามารถเปลี่ยน Reader ได้ทั้งแบบ ID, Mifare และ Fingerprint

4. เหมาะสมกับองค์กรที่มีพนักงาจำนวนมาก และทำงานหลายช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพราะสามารถทำ Time Zone ได้สูงสุดถึง 255 รูปแบบการเข้า-ออก

 

รองรับระบบการทำงานที่มากมาย หลากหลายรูปแบบ  

     

ระบบล็อคประตูเฉพาะบุคคลที่มีบัตร ถ้าผู้ที่เข้าไปโดยไม่แตะบัตรเข้า จะไม่สามารถใช้บัตรเพื่อเปิดประตูออกไปด้านนอกได้

 

ระบบล็อคประตู Inter-Lock จะไม่สามารถเปิดประตูได้ เมื่อมีประตูที่อยู่ในระบบเปิดค้างไว้ 

 

ระบบของประตูห้องที่ต้องการรักษาความปลอดภัยสูง สามารถกำหนดให้ใช้บัตรมากกว่า 1 ใบ ถึงจะสามารถเปิดประตูได้

 

ระบบล็อคประตูของบุคคลที่มีบัตรหลัก โดยทุกการทำงานทุกครั้งในแต่ละวันจะต้องมีบัตรหลักในการเปิดประตูเป็นคนแรกก่อนถึงจะทำให้บัตรอื่น ๆ ใช้งานเปิดประตูได้ และสามารถตั้งช่วงเวลาการใช้บัตรของคนอื่นได้ 

 

   

เป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบ CCTV เข้ากับระบบ Wiegand เมื่อมีการทาบบัตรหรือกดรหัสที่ประตูที่กำหนดไว้หรือการ Alarm กล้องจะ Capture ภาพและบันทึกไว้   พร้อมโชว์รูปพนักงานพร้อมกันและบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยความสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ระบบโดยการเก็บภาพนิ่งและวีดีโอเพื่อเป็นหลักฐาน

 
 

ระบบโปรแกรมควบคุม สามารถเพิ่มแผนที่ และกำหนดประตูลงในแผนที่ สามารถดูการทำงานของประตูแบบ Real Time ได้ผ่านแบบแปลน

 

 

Visitors: 1,313,742