การเลือกชุดกลอนให้เหมาะกับประเภทของประตู

ตัวอย่างรูปแแบบประตูแบบต่าง ๆ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับหน้างานของคุณ


เลือกชุดกลอนอย่างไรให้ถูกวิธี 

  1. ต้องทราบว่าจะใช้กับประตูประเภทใด 
  2. เมื่อทราบประเภทประตูแล้ว ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของการใช้งาน เช่น บานสวิง อยากผลักเข้า หรือผลักออก เช่นประตูหนีไฟ หรือโรงพยาบาล ควรผลักออก 
  3. กรณีมีประตู 2 บาน ลูกค้าสามารถติดตั้งชุดกลอนได้ทั้ง 2 บาน แต่หากต้องการใช้แค่บานเดียว แนะนำให้ล็อคประตูไว้ 1 บาน และเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
  4. หากท่านไม่แน่ใจว่าจะใช้ชุดกลอนแบบใดให้เหมาะสมกับหน้างานของท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2023-6441-2 (Auto)  Line ID: @mionic  หรือ  info@mionicsolution.com

   

               ประตูกระจกบานเปลือยบน-ล่าง

 

ประตูกระจกบานเปลือยบน-ล่าง

 

ประตูกระจกวงกบขอบอลูมิเนียม

 

ประตูกระจกวงกบขอบอลูมิเนียม

เปิดได้ทางเดียว สวิง 90 องศา

ชุดกลอนที่เหมาะสม

Magnatic Lock + DSU For Magnatic Lock
  เปิด 2 ทาง สวิง 180 องศา

ชุดกลอนที่เหมาะสม

Electric Bolt + Drop Bolt + U Bracket For Bolt 
  มีเฟรมบน-เฟรมล่างเปิดได้ทางเดียว สวิง 90 องศา

ชุดกลอนที่เหมาะสม

Magnatic Lock + LZ Braket 
  เฟรมบน-เฟรมล่างเปิด 2 ทาง สวิง 180 องศา

ชุดกลอนที่เหมาะสม

Electric Bolt 

 

ประตูกระจกมีเฟรม เปลือยล่าง

 

ประตูกระจกมีเฟรม เปลือยล่าง

 

 

ประตูบานเลื่อนเดี่ยว

 

ประตูไม้หรือเหล็ก

เปิด 2 ทาง สวิง 180 องศา

ชุดกลอนที่เหมาะสม

Electric Bolt + Drop Bolt 
  เปิดได้ทางเดียว สวิง 90 องศา

ชุดกลอนที่เหมาะสม

Magnatic Lock + LZ Bracket + U Braket For Magnatic 
  แบบเลื่อน เข้า-ออก บานสไลด์

ชุดกลอนที่เหมาะสม

Magnatic Lock + LZ Bracket 
  เปิดได้ทางเดียว สวิง 90 องศา

ชุดกลอนที่เหมาะสม

Magnatic Lock + LZ Bracket 
Visitors: 1,313,756