โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมคำนวนเงินเดือน รองรับ Text File โดยการส่งออกขั้นสูงจากโปรแกรมบริหารเวลา (Time Attendance) ท่านสามารถนำไฟล์นี้เข้าโปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมจะ

คำนวนเงินเดือนออกมาให้ทันที ความสามารถของโปรแกรมหลัก

1.ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

2.ระบบบริหารงานบุคคล

3.ระบบสิทธิ์วันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง

4.ระบบประมวลผลเวลาทำงาน

5.ระบบโอนเงินเข้าแผ่น Disk ภงด.1 , ภงด.1ก, ภงด.91, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

6.ระบบสิทธิ์การใช้งานขั้นสูง


  • bisinessplus-update.png
    โปรแกรมเงินเดือน Business Plus ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน ระบบบริหารงานบุคคล ระบบสิทธิ์วันลาและเบี้ยขยัน ระบบประมวลผลเวลาทำงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย โปรแกรมเงินเดือน&บริหารง...

  • payroll Biz.png
    โปรแกรมเงินเดือน Payroll Biz มีเมนูพร้อมใช้งานหลากหลาย แบบฟอร์มที่มีให้พร้อมหลายแบบ สั่งพิมพ์ได้ทุกหน้ารายงาน มีการคำนวณระบบต่างๆ ภายในตัว โปรแกรม Payroll Biz สำหรับจัดการระบบเ...

  • box_hrm_200x167.png
    โปรแกรมบริหารบุคคล HRM ประวัตพนักงาน ระบบบันทึกเวลาทำงาน ระบบเงินเดือนและค่าแรงพนักงาน ระบบความปลอดภัย กำหนดข้อมูลพนักงาน กำหนดบัญชีผู้ใช้งาน ...
Visitors: 528,103