โปรแกรมเงินเดือน


  • bisinessplus-update.png
    โปรแกรมเงินเดือน Business Plus ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน ระบบบริหารงานบุคคล ระบบสิทธิ์วันลาและเบี้ยขยัน ระบบประมวลผลเวลาทำงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย โปรแกรมเงินเดือน&บริหารง...

  • payroll Biz.png
    โปรแกรมเงินเดือน Payroll Biz มีเมนูพร้อมใช้งานหลากหลาย แบบฟอร์มที่มีให้พร้อมหลายแบบ สั่งพิมพ์ได้ทุกหน้ารายงาน มีการคำนวณระบบต่างๆ ภายในตัว โปรแกรม Payroll Biz สำหรับจัดการระบบเ...

  • box_hrm_200x167.png
    โปรแกรมบริหารบุคคล HRM ประวัตพนักงาน ระบบบันทึกเวลาทำงาน ระบบเงินเดือนและค่าแรงพนักงาน ระบบความปลอดภัย กำหนดข้อมูลพนักงาน กำหนดบัญชีผู้ใช้งาน ...
Visitors: 9,258