โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมคำนวนเงินเดือน รองรับ Text File โดยการส่งออกขั้นสูงจากโปรแกรมบริหารเวลา (Time Attendance) ท่านสามารถนำไฟล์นี้เข้าโปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมจะ

คำนวนเงินเดือนออกมาให้ทันที ความสามารถของโปรแกรมหลัก

1.ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

2.ระบบบริหารงานบุคคล

3.ระบบสิทธิ์วันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง

4.ระบบประมวลผลเวลาทำงาน

5.ระบบโอนเงินเข้าแผ่น Disk ภงด.1 , ภงด.1ก, ภงด.91, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

6.ระบบสิทธิ์การใช้งานขั้นสูง


  • bisinessplus-update.png
    โปรแกรมเงินเดือน Business Plus ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน ระบบบริหารงานบุคคล ระบบสิทธิ์วันลาและเบี้ยขยัน ระบบประมวลผลเวลาทำงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย โปรแกรมเงินเดือน&บริหารงา...
 
Visitors: 1,433,472