เครื่องสแกนใบหน้า (4)

SilkBio 100TCbest buy1

สำหรับองค์กรขนาดเล็ก/กลาง
รองรับผู้ใช้ 800 ใบหน้า
รองรับ 1,500 ลายนิ้วมือ
หัวอ่านรุ่นใหม่ Silk ID ไฟติดเฉพาะตอนสแกนนิ้ว

f7f07192af641522

new product

 
สำหรับองค์กรขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่
รองรับผู้ใช้ 1,200 ใบหน้า
รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ
บันทึกได้ 100,000 Record 

Multi-Bio-800-update

new product

 

สำหรับองค์กรขนาดเล็ก/กลาง
รองรับผู้ใช้ 400 ใบหน้า
รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ
บันทึกได้ 100,000 Record 

UF602

new product

 

สำหรับองค์กรขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่
รองรับผู้ใช้ 1,200 ใบหน้า
รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ
บันทึกได้ 100,000 Record

คุณมีคำถาม-เรามีคำตอบ

คำถามยอดนยม
order banner
paysbuy11 banner 
contactus banner update 
map banner

 

 

 

สิ่งที่ลูกค้าควรจัดเตรียม

สงทลกคาตองจดเตรยม 1     
สงทลกคาตองจดเตรยม 2
สงทลกคาตองจดเตรยม 3 
สงทลกคาตองจดเตรยม 4 
สงทลกคาตองจดเตรยม 5

Social Media

facebook banner  
guardtour banner  
fingerscan4u banner   
linebanner   
googleplus banner  
youtube1 banner