facescan (6)

เครื่องสแกนใบหน้า หรือ Facescan อ่านค่า T-zone ของใบหน้ามี Sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหว เพียงไปยืนที่หน้าเครื่องสแกนใบหน้า กล้องจับภาพและสแกนใบหน้าทันที ช่วยบันทึกเวลาการทำงานพร้อมทั้งตรวจสอบการขาด ลา มาสาย ทำโอทีได้ ใช้งานง่ายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Time Attendance  สามารถป้องกันการบันทึกเวลาแทนกันได้ 100% ไม่ต้องนับจำนวนชั่วโมงให้ยุ่งยากเหมือนเครื่องตอกบัตร อีกทั้งยังดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างง่ายดายสะดวกและรวดเร็ว รองรับโปรแกรมเงินเดือน เพียงส่งออกไฟล์ข้อมูลขั้นสูง นำเข้าโปรแกรม Payroll ออกเงินเดือนได้ทันที 

เครื่องสแกนใบหน้ารุ่น MB360

MB360 1,เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตร new product

เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก/กลาง
1,500  ลายนิ้วมือ 1,200 ใบหน้า 
100,000 รายการ
ดึงข้อมูลด้วย Flashdrive, Lan ได้

เครื่องสแกนใบหน้ารุ่น Thai02

thai02,เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตร 

เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก/กลาง
1,000  ลายนิ้วมือ 400 ใบหน้า 
100,000 รายการ
ดึงข้อมูลด้วย Flashdrive, Lan ได้

เครื่องสแกนใบหน้ารุ่น SilkBio-100TC

SilkBio 100TC,เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตรbest buy1

 
สำหรับองค์กรขนาดเล็ก/กลาง
รองรับผู้ใช้ 800 ใบหน้า
รองรับ 1,500 ลายนิ้วมือ
หัวอ่านรุ่นใหม่ Silk ID ไฟติดเฉพาะตอนสแกนนิ้ว

เครื่องสแกนใบหน้ารุ่น UFace 800

Uface800,เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตรnew product

สำหรับองค์กรขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่
รองรับผู้ใช้ 1,200 ใบหน้า
รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ
บันทึกได้ 100,000 Record 

เครื่องสแกนใบหน้ารุ่น Multibio 800

Multi-Bio-800,เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตร

new product

 

สำหรับองค์กรขนาดเล็ก/กลาง
รองรับผู้ใช้ 400 ใบหน้า
รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ
บันทึกได้ 100,000 Record 

เครื่องสแกนใบหน้ารุ่น UF602

UF602,เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตร

new product

 

สำหรับองค์กรขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่
รองรับผู้ใช้ 1,200 ใบหน้า
รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ
บันทึกได้ 100,000 Record

คุณมีคำถาม-เรามีคำตอบ

คำถามยอดนยม
order banner
paysbuy11 banner 
contactus banner update 
map banner

 

 

 

สิ่งที่ลูกค้าควรจัดเตรียม

สงทลกคาตองจดเตรยม 1     
สงทลกคาตองจดเตรยม 2
สงทลกคาตองจดเตรยม 3 
สงทลกคาตองจดเตรยม 4 
สงทลกคาตองจดเตรยม 5

Social Media

facebook banner  
guardtour banner  
fingerscan4u banner   
linebanner   
googleplus banner  
youtube1 banner